[MV – Hiện đại] Cổng thiên đàng

.

Tác giả: 烧卖儿

Phụ đề: Tử Điệp

.

Đọc tiếp »


[Ngàn cân treo sợi tóc]Lost

.

.

Tác giả: Tiếu Ly

Phụ đề: Tử Điệp

.

Đọc tiếp »


[KhắcKhang] Bản giao ước đen tối

.

Tác giả: Mộc Du

Ca khúc : Bản giao ước đen tối

Ca sĩ: Đỗ Đức Vỹ

Phụ đề: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Nhà mới của [Hoạt Tử Nhân] Yun tỷ!!!

Tỷ tỷ của ta tạm dời nhà mới sang địa chỉ này nha:

http://hoattunhanyunjae.blogspot.com/

Mọi người cùng ta sang đó đòi đãi tiệc nào :”>

Ta muốn 1 bữa GV nha~

 

 


Song Thành – chương 12

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Đọc tiếp »


Song Thành – chương 11 – hạ

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Đọc tiếp »


Song Thành – chương 11 – thượng

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Đọc tiếp »


Song Thành – Chương 10 – Hạ

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Đọc tiếp »


Song Thành – chương 10 – thượng

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Đọc tiếp »


Song Thành – chương chín – hạ

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Đọc tiếp »