Cật Đại Toán

吃大蒜 (Cật đại toán)

Tác giả: 爱豆恋花 (Ái đậu luyến hoa)

Người dịch: QT kaka + GG

Người edit: Duẫn Tại nhi + Tử Thiên Tinh

Thể loại: Hiện đại, HE

Pairings:Trịnh Duẫn Hạo (Jung Yunho) x Kim Tại Trung (Kim Jaejoong)

Phác Hữu Thiên (Park Yoochun) – Kim Tuấn Tú (Kim Junsu)

Thẩm Xương Mân (Shim Changmin)

Rating: 17+

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Warning: Thể loại boy-love, đã cảnh báo, không chịu được vui lòng click-back

Note: Truyện này sẽ được post ở nhà Duẫn Tại Nhi, mời mọi người sang nhà Duẫn Tại Nhi đọc truyện. Thanks! 🙂