Giang hồ chiến tình lục – Tiết tử

GIANG HỒ CHIẾN TÌNH LỤC

Tác giả: Vân Điêu

Nguồn: http://www.11dream.com

Biên tập: Tử La Lan

Beta: Tử Điệp

Warning: đam mỹ, ngược luyến tàn tâm, cổ trang giang hồ, nhất công nhất thụ, HE

Tiết tử:

Đọc tiếp »